fwloonwijzer/ maart 29, 2018/ Nieuws

Vakantie en verlof: wat is precies het verschil tussen deze twee begrippen? Dit onderscheid is van belang. Verlof is namelijk niet altijd betaald, vakantie wordt niet altijd opgebouwd en het is niet altijd de werknemer die bepaalt of hij vrij heeft.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke werknemer per jaar recht heeft op minstens vier keer zijn wekelijkse arbeidsduur aan betaalde wettelijke vakantie-uren. Een werknemer die 30 uur per week werkt, krijgt dus 120 vakantie-uren en een werknemer die 40 uur werkt, krijgt er 160. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen in principe zes maanden na afloop van het jaar waarin ze opgebouwd zijn.

Naast deze wettelijke vakantiedagen zijn er in veel arbeidsovereenkomsten extra dagen overeengekomen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Die verjaren in principe vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn. Voor alle vakantie-uren geldt dat de werkgever ze moet uitbetalen als de werknemer gedurende het jaar uit dienst gaat.

Verlof is er in vele soorten en heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof.