Werknemers krijgen toegang tot een uniek informatief programma dat een antwoord geeft op vele vragen over levensgebeurtenissen die van invloed zijn op hun financiële toekomst. Als de werknemer bijvoorbeeld werkloos raakt, kunnen de woonlasten dan nog worden betaald? En als de werknemer of diens partner overlijdt, of arbeidsongeschikt raakt, wat is dan de financiële basis in de toekomst? Heeft de werknemer voldoende kennis van zaken om de consequenties van deze levensgebeurtenissen te overzien, nu en in de toekomst? Financieel Wijzer geeft helder en overzichtelijk een individuele voorstelling van de financiële toekomst van de werknemer.