Als werkgever heeft u veel zaken te administreren voor uw werknemers. Dit heet loonadministratie.

Hierdoor houdt u helder inzicht op personele zaken, u informeert de belastingdienst over personeel en loonbetalingen en u administreert voor uw werknemersverzekeringen zoals verzuim, arbo, WIA, pensioen of aansprakelijkheid. Daarnaast bent u voor uw werknemers het eerste aanspreekpunt voor vragen over diverse onderwerpen. Veelal besteden ondernemers de loonadministratie uit zodat de focus op de eigen doelen blijft: gericht ondernemen, kwaliteit bewaken, klanten bedienen en groei realiseren. De handelingen voor uw loonadministratie en de vraagbaak is goed en vertrouwd uitbesteed aan de specialisten van FW Loonwijzer.